Naisen ulkonäkö - Mitä miehen tulisi ymmärtää?

irjoitin aiemmin siitä, miten miehet kokevat puolisonsa ulkonäön, mutta entä miten naiset kokevat oman ulkonäkönsä suhteessa puolisoonsa? Mitä he toivoisivat miehensä ymmärtävän?

Shaunti ja Jeff Feldhahn ovat haastatelleet yli 6000 naista, ja naisen elämää käsittelevän tutkimuksen tulokset he jakavat oivaltavassa kirjassaan For Men Only. Yksi kirjan aihealue on naisen ulkonäköön liittyvät ajatukset parisuhteessa. Tutkimuksen keskeinen löydös oli tämä: Miehellä on ulkonäköön liittyvissä asioissa valtava mahdollisuus joko rohkaista ja vahvistaa puolisoaan tai lannistaa ja haavoittaa häntä.

Haluan muistuttaa heti alkuun, että seuraava kirjoitus perustuu yhteen tutkimukseen. Jokainen nainen ja mies on yksilö, ja jokainen ihminen kokee asiat hieman eri tavalla. Nyt puhutaan siis yleistäen. Peilaa siis näihin löydöksiin juuri sinun kokemuksiasi, ajatuksiasi ja tunteitasi - ne saattavat olla samansuuntaisia tai sitten ihan erilaisia. 

Ulkonäköpaineet

Elämme paradoksaalisessa ajassa: Yhtäältä naisilla on enemmän vapautta, oikeuksia ja mahdollisuuksia kuin koskaan ennen, mutta samaan aikaan naisiin kohdistuvat kauneusihanteet ovat yhä ahtaampia. Naisia pommitetaan taukoamatta ulkonäköön liittyvillä vaatimuksilla, ja moni nainen kokee, että hänen kehonsa on jatkuvasti epäsuoran arvostelun kohteena. Tätä kokemusta on monen miehen mahdotonta täysin ymmärtää.

Doven teettämän laajan tutkimuksen mukaan naisten tyytyväisyys omaan kehoonsa on ennätyksellisen alhaalla. Tässä muutama löydös: Vain 4 % kyselyyn vastanneista naisista piti itseään kauniina, mutta 72 % vastanneista koki valtavaa painetta olla kaunis. Länsimaissa vain noin viidennes kertoi olevansa tyytyväinen kehoonsa. Raportin mukaan 85 % naisista jättäytyi tärkeistä elämän mahdollisuuksista ja hetkistä pois (kuten unelmien tavoittelusta tai sosiaalista tilanteista), jos he eivät kokeneet ulkonäköänsä hyväksi. 87 % naisista jätti syömättä tai vaaransi terveyttään ulkonäköön liittyvien negatiivisten tunteiden vuoksi. Naisista 69 % koki mainonnan ja median aiheuttavan ulkonäköpaineita, ja yli puolet koki sosiaalisen median aiheuttavan paineita olla täydellinen. Lähes 80 % naisista koki paineita olla tekemättä virheitä tai näyttämättä heikkouksiaan - toisin sanoen olemaan täydellinen. Jotain lohdullistakin oli:  80 % naisista uskoi, että jokaisessa naisessa on jotakin kaunista, mutta he eivät vaan näe omaa kauneuttaan.

Toki se, miten paljon ulkonäköpaineet vaikuttavat kuhunkin naiseen vaihtelee. Joillain on monesta eri tekijästä johtuen hyvinkin varma, vahva ja riittävä olo itsessään, kun taas toisille ulkonäkö on ollut koko elämän kestävä, raastava kamppailu, joka on läsnä päivittäin.


Olenko minä kaunis sinun silmissäsi?

Feldhahnien haastattelun perusteella suurimmalla osalla naisista oli syvä tarve tai halu tietää ja tuntea olevansa puolisonsa mielestä kaunis. Tutkimuksessa oli kysymys:

Siitä huolimatta, miten koet oman ulkonäkösi, onko sinulla syvä tarve tietää,
 että puolisosi / kumppanisi pitää sinua kauniina?
Kumpi vastauksista kuvailee sinua parhaiten?

Kyllä, minulla on se tarve, silloinkin kun en sitä näytä.
Sisälläni olen yhä kuin pieni tyttö, joka haluaa
 saada kuulla olevansa kaunis. 

Ei, minulla ei ole sellaista tarvetta.
Olen iloinen, jos puolisoni / kumppanini pitää minua kauniina,
 mutta minun ei tarvitse tietää sitä. 

Alle 45 -vuotiaista naisista 77 % vastasi kyllä (alle 35 -vuotiailla luku oli 84 %). Kaikista ikäluokista 60 % vastasi kyllä. Naisilla, joilla oli kotona lapsia, tarve kuulla olevansa kaunis oli suurin: 85 %.

Kun naiset saavat kuulla puolisoltaan olevansa kaunis 89 % raportoi, että se tuntuu hyvältä ja jopa piristää heidän koko päiväänsä. 8 % sanoi, että se on ihan kivaa, mutta sillä ei ole niin väliä, ja vain 3 %:lle sillä ei ollut mitään merkitystä. 

Puoliso on peili

Puoliso on naiselle ikään kuin peili: Hän on se henkilö, joka voi heijastaa naiselle, kuinka ihana nainen on. Puolison sanat, kehut ja rohkaisu voivat monesti olla paras vastalääke ja suoja maailman aiheuttamille ulkonäköpaineille ja naisen omille epävarmuuksille.

Monella naisella on siis suuri ja jatkuva tarve saada kuulla olevansa puolisonsa mielestä kaunis. Siihen ei vaikuta naisen itsevarmuus tai kypsyys, ikä tai menestys, parisuhteen kesto, muiden ihmisten kehut tai se, että puoliso kehui häntä vilpittömästi joskus.

Tämä tarve selittää esimerkiksi sen, että moni nainen kokeilee ennen juhlia kymmeniä asuja ja lopulta toteaa turhautuneena, ettei hänellä ole mitään päälle pantavaa. Tai miksi nainen kysyy, miltä tämä mekko näyttää, vaikka kodissa on useita peilejä. Tai miksi puolison kommentti omaan ulkonäköön liittyen voi tuntua raastavalta kritiikiltä.


Muut naiset

Miehillä on siis valtava mahdollisuus rohkaista ja kannustaa puolisoaan ulkonäköasioissa, mutta kolikon kääntöpuolena on riski satuttaa ja loukata pahastikin. Miehen vaeltava katse on yksi asia, joka voi helposti satuttaa naista.

Tässä kyseisessä tutkimuksessa tuli ilmi, että suurinta osaa naisista (2/3) häiritsi se, että hänen miehensä katsoi muita naisia, ja noin neljäsosa koki katsomisen loukkaavana. Jos mies katsomisen lisäksi jää vielä ajatuksissaan viipyilemään toiseen naiseen tai hänen kehoonsa, loukkaa se suurinta osaa naisista (73 %). Jotkut naiset kokivat tämänkaltaisen toiminnan jopa jonkinlaisena pettämisenä.

Se miltä muiden naisten vilkuilu tai "tsekkailu" tuntuu naisesta voi olla miehelle vaikea ymmärtää. Nainen voi esimerkiksi kokea, että katseellaan mies viestii, mistä hän pitää, mikä voi aiheuttaa riittämättömyyden tunnetta puolisossa. Jollekin muiden katsominen voi saada aikaan tunteen, ettei ole miehelleen erityinen, vaan on itseasiassa kilpailuasetelmassa muiden naisten kanssa.

Jokainen ihminen kokee nämä asiat eri tavalla ja siksi keskusteleminen juuri oman puolison kanssa on tärkeää. Muiden naisten katsominen, porno, ynnä muut rajoihin liittyvät teemat ovat sellaisia, joista on hyvä olla ensinnäkin rehellinen itselleen ja lisäksi parisuhteessa niistä on hyvä käydä avointa keskustelua tasaisin väliajoin. Se voi olla vaikeaa ja kipeää, mutta ajan myötä siinä voi kehittyä, ja se voi edesauttaa luottamuksen kasvamista ja turvallisuuden tunteen kehittymistä.

5 tapaa tukea puolisoa ulkonäköasioissa 

Feldhahnit antoivat muutamia vinkkejä, miten mies voi tukea puolisoaan ulkonäköasioissa.

1. Sano se ääneen.
Opettele olemaan puolisollesi peili. Kerro hänelle, että hän on kaunis. Kerro miksi hän on kaunis - moni nainen rakastaa yksityiskohtia. Tämä ei ehkä tunnu alkuun luontevalta, mutta taito kehittyy harjoituksen myötä. On tärkeää, että kehut usein, jatkuvasti, päivittäin. Ja etenkin silloin, kun nainen on panostanut ulkonäköönsä: jos hän on laittautunut, etkä kiinnitä häneen mitään huomiota, se tuntuu monelle erityisen kipeältä: "Eikö hän huomaa minua? En onnistu enää saamaan hänen huomiotaan..."

2. Älä sano "ihan kiva".
Kun nainen pyytää mielipidettä asustaan tai ulkonäöstään, älä vastaan "ihan kiva", "ihan hyvältä", jne. Mitä nainen usein todellisuudessa haluaisi kuulla on, että hän on kaunis, upea, rakastettu, sinulle erityinen. 

3. Opi tunnistamaan naisen tarve.
Joskus nainen voi vähätellä kehuja, eikä hän vaikuta vastaanottavaiselta. Se ei tarkoita, etteikö hän tarvitse tai halua rohkaisua - päinvastoin. Silloin tarve on usein todella suuri ja alue naiselle ehkä erityisen herkkä. Jatka sinnikkäästi rohkaisua ja kehumista. 

4. Tue, älä tuomitse.
Jos puolisolla on haasteita terveyden ja ulkonäön suhteen, kuten ylipainoa tai muita kehonmuutoksia, niin ymmärrä, että se on todennäköisesti hänelle itselleen jo erittäin arka ja kipeä asia. Saatat itsekin huomata nämä muutokset naisessa, mutta sinun ei tarvitse lisätä hänen kipuunsa sanomalla sitä hänelle ääneen. Jos kuitenkin hän tosissaan haluaa muuttaa jotakin, kuten pudottaa painoa, ja hän puhuu siitä sinulle, voit esimerkiksi sanoa: "Kulta, rakastan sinua sellaisena kuin olet, mutta jos painosi vaivaa sinua, niin miten voin auttaa?" Ja sitten ole valmis auttamaan. Tapahtui mitä tahansa rohkaise häntä jatkuvasti kertomalla, että rakastat häntä ja että hän on kaunis.

5. Hyväksy investoinnit kauneuteen.
Monen miehen on vaikea ymmärtää naisen rahankäyttöä: Miksi rahaa pitää käyttää esimerkiksi vaatteisiin, meikkeihin tai kauneushoitoihin? Ymmärrä, että näillä asioilla nainen pyrkii pitämään ulkonäöstään huolta ja näyttämään kauniilta.


Kuulostavatko nämä ajatukset ja kokemukset tutuilta vai koetko asiat hyvin eri tavalla? Millä tavoin puolisosi voi parhaiten tukea sinua näissä asioissa?


-Petra

P.S. Jos missasit aiemmat postaukset ulkonäköön liittyen: 


Tämän kirjoituksen sisältö perustuu Shaunti ja Jeff Feldhahnin kirjaan For Men Only. Kaikki kunnia siis heille ja heidän työlleen. Suosittelen lukemaan kirjan. 

Ei kommentteja